HoloLens 2 -älylasisovellus tukee oppimista ja nopeuttaa uusien työntekijöiden perehtymistä

Nora Nirhamo | 2022/05/11

Softability ja Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttivat holograafiset työohjeet Microsoft Dynamics 365 Guidesin avulla HoloLens 2 -älylaseille tukemaan opiskelijoiden siirtymistä harjoitteluun työelämässä sekä jo työssä olevien henkilöiden perehtymistä uusiin tehtäviin. Lue lisää!

Softability ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä toteuttivat HoloLens 2 -älylaseille Microsoft Dynamics 365 Guides – holograafiset työohjeet (D365 Guides) tukemaan opiskelijoiden siirtymistä harjoitteluun työelämässä sekä nopeuttamaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta. Projekti toteutettiin osana Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimaa ESR-rahoitteista “Future Technologies in Education” (FutureEdu) -hanketta. Hankkeessa on kehitetty työelämälähtöisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä, joita voidaan hyödyntää terveysalan opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien oppimisessa, perehdyttämisessä sekä tutkimus- ja työprosessinohjauksessa.

 

Holograafiset työohjeet ja älylasit mahdollistavat kädet vapaana työskentelyn

Kliinisessä laboratoriossa työntekijöiden perehdyttämiseen kuluu organisaatioissa paljon aikaa ja vaatii resursseja. Työkierrosta johtuen yhdellä henkilöllä on paljon hallittavia työtehtäviä ja tarkoin noudatettavia työohjeita. HoloLens 2 -älylaseilla toimivien holograafisten työohjeiden tavoite on nopeuttaa uusien työntekijöiden perehtymistä ja helpottaa harvemmin tietyssä työpisteessä työskentelevien hoitajien työtehtävien hallintaa. Lisäksi älylasit mahdollistavat kädet vapaana työskentelyn monivaiheisia työtehtäviä suoritettaessa.

Yksi projektin käyttötapauksista oli HUS-Diagnostiikkakeskuksen Lappeenrannan yksikön Cobas U601 virtsaliuska-analysaattorin aamuhuollon suorittaminen. Cobas U601 automaattisen virtsaliuska-analysaattorin aamuhuollon suorittaminen sekä kontrollinäytteiden analysointi kuuluvat joka aamu kliinisen kemian eritelaboratoriotyöpisteessä työskentelevän laboratoriohoitajan tehtäviin. Kyseisen laitteen aamuhuolto on monivaiheinen ja sen ulkoa muistaminen hankalaa. Paperisen työohjeen lukemiseen kuluu paljon aikaa eikä hoitajat pysty samanaikaisesti työskentelemään. Edellä kuvattuun tehtävään toivottiin älylasien tuovan parannusta ja tehostavan työskentelyä.

Yhdistettyä todellisuutta (MR) hyödyntävien HoloLens-älylasien kautta on mahdollista sijoittaa holograafisia työohjeita oikeaan ympäristöön ja suoraan hoitajien näkökenttään. Teknologia mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn ja hoitajat pystyvät keskittymään työtehtävän suorittamiseen työohjeiden seuraamisen ohella. Älylasisovellus vähentää myös perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa ja resursseja, kun perehdytettävät pystyvät älylasien kanssa itsenäisesti toimimaan seuraamalla sen antamia työohjeita, opetusvideoita ja oppaita. Kokemuksellinen oppiminen on myös tutkitusti tehokas oppimismuoto, jolloin oppiminen on nopeampaa ja muistijälki syvempi.

“Opiskelijan näkökulmasta älylasien soveltaminen oppimiseen on otettu innolla vastaan. Opiskelijat, jotka ovat kasvaneet digitaaliseen maailmaan, pystyvät hyödyntämään älylaseja käytännön taitojen oppimisessa jo ennen harjoittelu sekä työelämässä tapahtuvan harjoittelun aikana. Näistä samoista teknologioista hyötyvät sekä opiskelijat että työelämässä olevat.”, kertoo Projektipäällikkö Anssi Mähönen.

 

Digitaalinen harjoittelu valmistaa todellisia työtilanteita varten

Projektin toisena käyttötapauksena oli harjoitella anestesiatyöaseman käyttökuntoon laittamista ennen potilaan leikkaussaliin saapumista virtuaalisia työohjeita noudattaen. Sairaanhoitajien koulutuksessa haasteena on perehdyttää opiskelijoita leikkaussalissa anestesiahoitajan toimenkuvaan ennen varsinaista leikkaussaliharjoittelua.

Holograafiset työohjeet ja älylasit tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen. Niiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua anestesiahoitajan työnkuvaan paremmin ja opetella tarkemmin anestesiatyöaseman toimintoja jo ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana. Digitaalinen harjoittelu on turvallinen ja tehokas tapa tukea opiskelijoiden siirtymistä työelämään, kun tilanteita voi toistaa kerta toisensa jälkeen. Tämä nopeuttaa sekä helpottaa toimintojen oppimista, edesauttaa potilasturvallisuutta, ja vähentää virheitä aidoissa potilastilanteissa.

Opiskelijoiden lisäksi myös leikkausyksiköissä työskentelevät anestesiahoitajat voivat käyttää holograafisia työohjeita ja älylaseja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä niitä voi hyödyntää päivittäisten työtehtävien suorittamisessa esimerkiksi holograafisena muistilistana.

”Holograafiset ohjeet ja älylasit tulevat mullistamaan tulevaisuuden työelämän toimintoja. Lasien kautta voidaan välittää asiantuntijalle kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet esimerkiksi leikkauksen vaiheisiin ja laitteiden käyttöön liittyen. Lisäksi ne mahdollistavat reaaliaikaisen näkymän toimenpiteestä ja joustavan sekä reaaliaikaisen vuorovaikutuksen etänä olevien asiantuntijoiden kanssa.”, kertoo Kimmo Pakarinen, TKI-asiantuntija.

 

”Yhteistyö Softabilityn ja Savonian Future-Edu-hankkeen välillä on ollut erittäin toimivaa ja sujuvaa. Heillä on hyvä asiantuntemus ja osaaminen aihealueesta.”

Anssi Mähönen, Projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Lisätietoja:

Mikko Luukkonen, Softability Solution Sales, mikko.luukkonen(at)softability.fi, +358 50 554 3652

Anssi Mähönen, Savonia-ammattikorkeakoulu, anssi.mahonen(at)savonia.fi

Kimmo Pakarinen, Savonia-amattikorkeakoulu, kimmo.pakarinen(at)savonia.fi

 

Lisätietoja “Future Technologies in Education” -hankkeesta:

https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hankelistaus/?id=1186

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Alexander Gudzovskiyn innokkuus ohjelmistoalaa ja uuden oppimista kohtaan on säilynyt

Nora Nirhamo | 2023/12/04

Alexanderilla on takanaan jo vuosia ohjelmistoalalla, mutta innokkuus ohjelmistoalaa kohtaan on säilynyt. Tutustu Alexanderin urapolkuun, kieliosaamiseen, aiempiin projekteihin sekä siihen mikä häntä työssään motivoi.

Lue postaus

Pitkän työuran tehneen Jan Tillanderin kipinä ohjelmistoalaa kohtaan palaa yhä

Nora Nirhamo | 2023/11/03

Meillä työskentelee reilu määrä osaavia tekijöitä, joilla on motivaatiota ja halua kehittyä työssään. Kysyimme asiakkaallamme konsulttina työskentelevältä Senior Software Architect Jan Tillanderilta, millaista on työskennellä konsulttina riveissämme. Tutustu Janin tarinaan ja osaamiseen!

Lue postaus

KONE – Luotettavissa ja osaavissa käsissä

Nora Nirhamo | 2023/10/27

Softabilityn ja KONE:en välinen yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja korkeaan laatuun. Softabilityn konsultteja työskentelee KONE:ella erilaisissa projekteissa, erityisesti hissejä liikuttavan ohjelmiston parissa. KONE:en Product Owner Alessio Calcagno korostaa konsulttien osaamisen korkeaa laatua ja heidän vahvaa toimialatuntemustaan teollisuuden laitevalmistuksessa.

Lue postaus

Dnyaneshwar Suryawanshi “Ilman haasteita työ kävisi tylsäksi”

Nora Nirhamo | 2023/09/07

Dnyaneshwar on uransa aikana työskennellyt useissa eri projekteissa, joissa hän on päässyt oppimaan taitavilta tiimikavereiltaan, kehittänyt esiintymistaitoaan ja tutustunut testiautomaatioon. Tutustu Dnyaneshwarin uratarinaan ja siihen, millaisissa projekteissa hän on ollut mukana.

Lue postaus

Tuemme avustustyötä Ukrainassa

Nora Nirhamo | 2023/07/03

Osana yhteiskuntavastuutamme lahjoitimme tänäkin vuonna 2 % liikevaihdostamme Suomen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa.

Lue postaus

Marko Meinander on pitkän linjan ohjelmistokehittäjä

Nora Nirhamo | 2023/05/26

Mitä Marko pitää konsulttina työskentelystä ja millaisia projekteja hänen työpöydällään on vuosien saatossa ollut? Tutustu tällä hetkellä sädehoitoon suunnitellun ohjelmiston parissa työskentelevän pitkän linjan kehittäjämme uratarinaan.

Lue postaus

Ville Helin kirjoitti ensimmäiset koodirivinsä jo 80-luvulla

Nora Nirhamo | 2023/05/22

Tutustu monitaiturikehittäjäämme Villeen, millaisista projekteista hänen työura koostuu sekä minkälaiset teknologiat ja ohjelmointikielet hänellä on hallussaan!

Lue postaus

Markus Särkiniemi: “Työssä on kiva kohdata uusia haasteita”

Nora Nirhamo | 2023/04/20

Miten X Factor, kävelytyylit ja koneoppiminen liittyvät toisiinsa? Tutustu pitkän linjan senior softakehittäjämme Markuksen uratarinaan ja ota selvää!

Lue postaus

Tuotekehityksen osaajatarpeet lähitulevaisuudessa

Nora Nirhamo | 2023/04/13

Miten ohjelmistokehitykseen liittyvät tuotekehityksen osaajatarpeet ovat muuttuneet yrityksissä viimeisten vuosien aikana? Entä mihin teknologioihin ja millaiseen osaamiseen tullaan keskittymään lähitulevaisuudessa? Nämä ja monta muuta mielenkiintoista löydöstä “Tuotekehityksen osaajatarpeet lähitulevaisuudessa” -trendikatsauksessa.

Lue postaus