HoloLens 2 -älylasisovellus tukee oppimista ja nopeuttaa uusien työntekijöiden perehtymistä

Nora Nirhamo | 2022/05/11

Softability ja Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttivat holograafiset työohjeet Microsoft Dynamics 365 Guidesin avulla HoloLens 2 -älylaseille tukemaan opiskelijoiden siirtymistä harjoitteluun työelämässä sekä jo työssä olevien henkilöiden perehtymistä uusiin tehtäviin. Lue lisää!

Softability ja Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä toteuttivat HoloLens 2 -älylaseille Microsoft Dynamics 365 Guides – holograafiset työohjeet (D365 Guides) tukemaan opiskelijoiden siirtymistä harjoitteluun työelämässä sekä nopeuttamaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä ajasta ja paikasta riippumatta. Projekti toteutettiin osana Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimaa ESR-rahoitteista “Future Technologies in Education” (FutureEdu) -hanketta. Hankkeessa on kehitetty työelämälähtöisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä, joita voidaan hyödyntää terveysalan opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien oppimisessa, perehdyttämisessä sekä tutkimus- ja työprosessinohjauksessa.

 

Holograafiset työohjeet ja älylasit mahdollistavat kädet vapaana työskentelyn

Kliinisessä laboratoriossa työntekijöiden perehdyttämiseen kuluu organisaatioissa paljon aikaa ja vaatii resursseja. Työkierrosta johtuen yhdellä henkilöllä on paljon hallittavia työtehtäviä ja tarkoin noudatettavia työohjeita. HoloLens 2 -älylaseilla toimivien holograafisten työohjeiden tavoite on nopeuttaa uusien työntekijöiden perehtymistä ja helpottaa harvemmin tietyssä työpisteessä työskentelevien hoitajien työtehtävien hallintaa. Lisäksi älylasit mahdollistavat kädet vapaana työskentelyn monivaiheisia työtehtäviä suoritettaessa.

Yksi projektin käyttötapauksista oli HUS-Diagnostiikkakeskuksen Lappeenrannan yksikön Cobas U601 virtsaliuska-analysaattorin aamuhuollon suorittaminen. Cobas U601 automaattisen virtsaliuska-analysaattorin aamuhuollon suorittaminen sekä kontrollinäytteiden analysointi kuuluvat joka aamu kliinisen kemian eritelaboratoriotyöpisteessä työskentelevän laboratoriohoitajan tehtäviin. Kyseisen laitteen aamuhuolto on monivaiheinen ja sen ulkoa muistaminen hankalaa. Paperisen työohjeen lukemiseen kuluu paljon aikaa eikä hoitajat pysty samanaikaisesti työskentelemään. Edellä kuvattuun tehtävään toivottiin älylasien tuovan parannusta ja tehostavan työskentelyä.

Yhdistettyä todellisuutta (MR) hyödyntävien HoloLens-älylasien kautta on mahdollista sijoittaa holograafisia työohjeita oikeaan ympäristöön ja suoraan hoitajien näkökenttään. Teknologia mahdollistaa kädet vapaana työskentelyn ja hoitajat pystyvät keskittymään työtehtävän suorittamiseen työohjeiden seuraamisen ohella. Älylasisovellus vähentää myös perehdyttämiseen tarvittavaa aikaa ja resursseja, kun perehdytettävät pystyvät älylasien kanssa itsenäisesti toimimaan seuraamalla sen antamia työohjeita, opetusvideoita ja oppaita. Kokemuksellinen oppiminen on myös tutkitusti tehokas oppimismuoto, jolloin oppiminen on nopeampaa ja muistijälki syvempi.

“Opiskelijan näkökulmasta älylasien soveltaminen oppimiseen on otettu innolla vastaan. Opiskelijat, jotka ovat kasvaneet digitaaliseen maailmaan, pystyvät hyödyntämään älylaseja käytännön taitojen oppimisessa jo ennen harjoittelu sekä työelämässä tapahtuvan harjoittelun aikana. Näistä samoista teknologioista hyötyvät sekä opiskelijat että työelämässä olevat.”, kertoo Projektipäällikkö Anssi Mähönen.

 

Digitaalinen harjoittelu valmistaa todellisia työtilanteita varten

Projektin toisena käyttötapauksena oli harjoitella anestesiatyöaseman käyttökuntoon laittamista ennen potilaan leikkaussaliin saapumista virtuaalisia työohjeita noudattaen. Sairaanhoitajien koulutuksessa haasteena on perehdyttää opiskelijoita leikkaussalissa anestesiahoitajan toimenkuvaan ennen varsinaista leikkaussaliharjoittelua.

Holograafiset työohjeet ja älylasit tarjoavat ratkaisun tähän haasteeseen. Niiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua anestesiahoitajan työnkuvaan paremmin ja opetella tarkemmin anestesiatyöaseman toimintoja jo ennen harjoittelua ja harjoittelun aikana. Digitaalinen harjoittelu on turvallinen ja tehokas tapa tukea opiskelijoiden siirtymistä työelämään, kun tilanteita voi toistaa kerta toisensa jälkeen. Tämä nopeuttaa sekä helpottaa toimintojen oppimista, edesauttaa potilasturvallisuutta, ja vähentää virheitä aidoissa potilastilanteissa.

Opiskelijoiden lisäksi myös leikkausyksiköissä työskentelevät anestesiahoitajat voivat käyttää holograafisia työohjeita ja älylaseja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä niitä voi hyödyntää päivittäisten työtehtävien suorittamisessa esimerkiksi holograafisena muistilistana.

”Holograafiset ohjeet ja älylasit tulevat mullistamaan tulevaisuuden työelämän toimintoja. Lasien kautta voidaan välittää asiantuntijalle kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet esimerkiksi leikkauksen vaiheisiin ja laitteiden käyttöön liittyen. Lisäksi ne mahdollistavat reaaliaikaisen näkymän toimenpiteestä ja joustavan sekä reaaliaikaisen vuorovaikutuksen etänä olevien asiantuntijoiden kanssa.”, kertoo Kimmo Pakarinen, TKI-asiantuntija.

 

”Yhteistyö Softabilityn ja Savonian Future-Edu-hankkeen välillä on ollut erittäin toimivaa ja sujuvaa. Heillä on hyvä asiantuntemus ja osaaminen aihealueesta.”

Anssi Mähönen, Projektipäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Lisätietoja:

Mikko Luukkonen, Softability Solution Sales, mikko.luukkonen(at)softability.fi, +358 50 554 3652

Anssi Mähönen, Savonia-ammattikorkeakoulu, anssi.mahonen(at)savonia.fi

Kimmo Pakarinen, Savonia-amattikorkeakoulu, kimmo.pakarinen(at)savonia.fi

 

Lisätietoja “Future Technologies in Education” -hankkeesta:

https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hankelistaus/?id=1186

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2023!

Nora Nirhamo | 2022/12/23

Tämä vuosi rupeaa pikkuhiljaa olemaan paketissa ja on aika suunnata katseet kohti uutta vuotta. Softability kiittää tämän vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kaikille erittäin hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2023!

Lue postaus

Koe virtuaalinen laboratorio verkkoselaimella!

Nora Nirhamo | 2022/12/01

Softability toteutti Bakerille virtuaalisen laboratorion, jossa kävijät pääsevät kokemaan innovatiivisia työkaluja luonnollisen soluviljelyn työnkulkuun liittyen. Virtuaaliseen laboratorioon pääsee tutustumaan helposti verkkoselaimella. Lue lisää!

Lue postaus

Webinaari: Miten hyödynnät XR-teknologioita liiketoiminnassasi?

Nora Nirhamo | 2022/11/16

Lataa webinaaritallenne, jossa kuulet miten voit hyödyntää XR-teknologioita omassa liiketoiminnassasi!

Lue postaus

Gradia Jämsä kokeilee lisättyä todellisuutta opetuksen tukena sähköalan asennusharjoituksissa

Nora Nirhamo | 2022/11/01

Softability toteutti yhteistyössä Gradia Jämsän kanssa lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksen sähköalan asennusharjoitusten tueksi. AR-sovelluksella pyritään havainnollistamaan harjoitusympäristöä kalusteineen opiskelijoille sekä helpottamaan opettajien työn suunnittelun ja asennusten tarkistamista. Lue lisää!

Lue postaus

Teollisuuden laitevalmistajalle kokenut kehittäjä kolmessa viikossa – lue case-kuvaus

Nora Nirhamo | 2022/07/04

Meille asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ymmärtäminen ja sopivan osaajan löytäminen on kaiken lähtökohta. Avaamme tässä artikkelissa asiakastapauksen kautta miten tämä prosessi eteni suuren, teollisuuden laitevalmistaja-asiakkaamme kanssa. Lue lisää!

Lue postaus

Ohjelmistokehitystä meiltä teille – ohjelmistotalo suurella sydämellä ja monipuolisella osaamisella

Nora Nirhamo | 2022/06/02

Jo 20 vuoden ajan olemme olleet asiakkaidemme apuna heidän merkityksellisissä tuotekehitysprojekteissaan, tarjoten projekteihin osaavia ja välittäviä ohjelmistokehityksen ammattilaisia. Osaamisemme kattaa koko ohjelmistokehityksen kirjon aina laiteläheisestä ohjelmoinnista pilvipalveluihin asti sekä lähes kaiken muun siltä väliltä. Lue lisää siitä, kuinka voimme olla avuksi myös sinun vaativissa hankkeissa!

Lue postaus

Virtuaalitodellisuudella tehoa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksen tueksi

Nora Nirhamo | 2022/05/31

Softability toteutti Lumon Oy:lle virtuaalitodellisuuden (VR) sovelluksen uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksen tueksi. Sovelluksen avulla perehdyttämisestä saadaan kustannustehokasta ja asennustavoista yhtenäiset. Lue lisää!

Lue postaus

Webinaari: XR-teknologiat perehdytyksen ja koulutuksen tukena

Nora Nirhamo | 2022/05/09

Lataa webinaaritallenne yhdessä Lumon Oy:n kanssa pidetystä webinaarista, jossa kuulet miten XR-teknologioita voi hyödyntää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksen ja koulutuksen tukena sekä kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksessä!

Lue postaus

Laadunvarmistus – ohjelmistotestaaja on tärkeä lenkki ohjelmistokehityksessä

Nora Nirhamo | 2022/04/07

Softabilityllä tehdään laadukasta ohjelmistokehitystä merkityksellisten toimialojen parissa. Laadukkaan lopputuloksen takana on aina tiimi, johon kuuluvat sekä taitavat koodarit että asiansa osaavat ohjelmistotestaajat. Ohjelmistotestaaja varmistaa viime kädessä, että ohjelmistot toimivat kuten niiden kuuluukin toimia – kaikkien käyttäjien käsissä, koko tuotteen elinkaaren ajan. Laadunvarmistus onkin olennainen osa koko ohjelmistokehityksen prosessia ja viimeinen lukko ennen kuin ohjelmisto annetaan loppukäyttäjän käsiin.

Lue postaus