A person with glasses looking at a laptop and another screen with code on them.

Miksi yritysten ei tulisi tinkiä ohjelmiston testauksesta vaikeassakaan tilanteessa?

Mauri Jokela | 2024/04/24

Ohjelmiston testaus ennen julkaisua on liiketoiminnan kannalta kriittistä. Ailahtelevassa markkinassa on viime aikoina näkynyt kuitenkin trendi, jossa osa yrityksistä tinkii ohjelmiston testauksesta ennen julkaisua ja ottaa siten valtavan taloudellisen riskin, jos ohjelmisto ei toimikaan toivotusti.

Huolimaton testaus voi romuttaa yrityksen talouden

Ennen julkaisua tehtävän testauksen tavoitteena on varmistaa, että ohjelmisto toimii ja täyttää käyttäjien tarpeet ja odotukset. Huolella tehty testaus vähentää siten riskiä pettymyksiin käyttökokemuksessa ja parantaa tuotteen menestysmahdollisuuksia markkinoilla. Sen sijaan huolimattoman testauksen seuraukset kertautuvat helposti ja näkyvät nopeasti yrityksen taloudessa.

Jos ohjelmisto ei toimi toivotulla tavalla tai täytä käyttäjien odotuksia, käyttäjät vaihtavat herkästi kilpailevaan tuotteeseen, mikä tarkoittaa heti tulonmenetystä yritykselle. Menetetyn asiakkaan takaisin saaminen on vaikeaa, minkä vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että ensimmäinen käyttökokemus on onnistunu. Sen varmistamiseen huolellisella testauksella pyritään.

Huonot käyttökokemukset leviävät nopeasti käyttäjien keskuudessa. Tuotteen maine ja yrityksen brändimielikuva ovat herkästi vaakalaudalla, jos ohjelmistossa on ongelmia. Huonot arvostelut vaikuttavat nykyisten asiakkaiden lisäksi myös potentiaalisten asiakkaiden päätöksentekoon. Pahimmillaan yhden huonon käyttökokemuksen kautta menetetään kyseisen asiakkaan lisäksi myös sellaisia, jotka vasta harkitsivat tuotteen ostamista. Mielikuvat myös elävät tiukassa ja vaikka virhe saataisiinkin korjattua nopeasti, peruuttamaton lovi tuotteen tai jopa koko yrityksen maineeseen on voinut jo tapahtua, ja myynti vaikeutuu.

Jos käyttökokemuksen pettymykset johtuvat vakavista virheistä tai puutteista ohjelmistossa, ne usein aiheuttavat yritykselle taloudellisia tappioita myös välillisesti. Lisääntyneiden asiakaspalautteiden, takaisinkutsujen tai korvausvaatimusten käsittely ja kompensointi lisäävät merkittävästi yrityksen menoja ja aiheuttavat ylimääräisen kulurivin kirjanpitoon. Menetettyjen tulojen ja lisääntyneiden kulujen kautta huolimaton testaus voi pahimmassa tapauksessa jopa romuttaa yrityksen talouden.  

Hyvin suunniteltu testaus tehostaa tuotekehitystä  

Testaus ennen julkaisua auttaa pitämään tuotekehityksen kulut kurissa säästämällä aikaa, rahaa ja muita resursseja. Korjaukset on aina helpompi tehdä ennen julkaisua kuin sen jälkeen. Varhaisessa vaiheessa tehty kattava testaus vähentää tarvetta kiireellisille korjauksille, jotka ovat usein aikapaineesta johtuen kalliita.

Integroimalla testaus osaksi kehityssykliä pystytään myös resurssien käyttöä optimoimaan ja tehostamaan. Esimerkiksi testausautomaation käyttäminen osana ohjelmistokehitystä säästää aikaa ja rahaa verrattuna manuaalitestaukseen. Mikäli testausta tehdään vasta ohjelmiston julkaisun jälkeen tai aivan julkaisun kynnyksellä, testausautomaation käytön mahdollisuudet vähenevät, jolloin ollaan kalliimman manuaalitestauksen varassa.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu testaus on tärkeä osa myös ohjelmiston laadunvarmistusta. Kun ohjelmisto on testattu kattavasti jo ennen julkaisua, vähentää se virheiden ja epäkohtien määrää. Tällöin tuotekehitystiimin ei tarvitse kuluttaa ylimääräistä aikaa niiden korjaamiseen ja säästyneet eurot ja työtunnit voidaan ohjata muualle. 

Myös tietoturva on perusteellisen testauksen varassa

Teknologian kehittymisen myötä yhä suurempi osa arkaluonteisista tiedoista, kuten henkilökohtaiset tunnukset, maksukorttitiedot ja terveystiedot, tallennetaan ja siirretään sähköisessä muodossa. Tämä tekee monista ohjelmistoista alttiimpia tietomurroille ja väärinkäytöksille, joten niiden suojaaminen on elintärkeää yksityisyyden ja turvallisuuden kannalta.

Jotta yritys voi varmistua ohjelmistonsa tiukkojen tietoturvasäädösten täyttymisestä ja tietoturvan ajantasaisuudesta, nousee huolellinen testaus jälleen merkittävään asemaan. Mikäli testausvaiheet laiminlyödään ennen ohjelmiston julkaisua, asettaa yritys itsensä alttiiksi erilaisille tietoturvaloukkauksille.

Tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa yritykselle merkittäviä taloudellisia ja maineeseen liittyviä vahinkoja. Loukkausten seurauksena yritys voi menettää asiakkaitaan ja siten myyntituloja, joutua jopa oikeustoimiin ja lähes varmasti yrityksen brändimielikuvaan tulee tahra. Huolellisella ohjelmiston testaamisella näitä riskejä voidaan merkittävästi pienentää.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että testaus ennen julkaisua on kriittisen tärkeää ohjelmistotuotteen menestyksen kannalta. Se varmistaa ohjelmiston laadun, käyttäjäkokemuksen ja tietoturvan, mikä luo perustan kestävälle ja luotettavalle tuotteelle, joka täyttää käyttäjien tarpeet ja odotukset. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen kannattaisi myös ailahtelevassa markkinassa miettiä kahdesti ennen ohjelmiston testauksesta tinkimistä.

Mikäli kaipaat apuja oman yrityksesi ohjelmistotestaukseen ja laadunvarmistukseen, autamme mielellämme.

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Selecting embedded operating systems can be a pickle – Why FreeRTOS should be your go-to option

Toni Akkala | 2024/02/20

There is a plethora of embedded operating systems software developers can choose from when starting a new project from scratch. In this blog post, I will review some aspects to consider when selecting such an operating system. I will also describe the features of one that I think suits many different systems.

Lue postaus

Alexander Gudzovskiyn innokkuus ohjelmistoalaa ja uuden oppimista kohtaan on säilynyt

Nora Nirhamo | 2023/12/04

Alexanderilla on takanaan jo vuosia ohjelmistoalalla, mutta innokkuus ohjelmistoalaa kohtaan on säilynyt. Tutustu Alexanderin urapolkuun, kieliosaamiseen, aiempiin projekteihin sekä siihen mikä häntä työssään motivoi.

Lue postaus

Pitkän työuran tehneen Jan Tillanderin kipinä ohjelmistoalaa kohtaan palaa yhä

Nora Nirhamo | 2023/11/03

Meillä työskentelee reilu määrä osaavia tekijöitä, joilla on motivaatiota ja halua kehittyä työssään. Kysyimme asiakkaallamme konsulttina työskentelevältä Senior Software Architect Jan Tillanderilta, millaista on työskennellä konsulttina riveissämme. Tutustu Janin tarinaan ja osaamiseen!

Lue postaus

KONE – Luotettavissa ja osaavissa käsissä

Nora Nirhamo | 2023/10/27

Softabilityn ja KONE:en välinen yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja korkeaan laatuun. Softabilityn konsultteja työskentelee KONE:ella erilaisissa projekteissa, erityisesti hissejä liikuttavan ohjelmiston parissa. KONE:en Product Owner Alessio Calcagno korostaa konsulttien osaamisen korkeaa laatua ja heidän vahvaa toimialatuntemustaan teollisuuden laitevalmistuksessa.

Lue postaus

Dnyaneshwar Suryawanshi “Ilman haasteita työ kävisi tylsäksi”

Nora Nirhamo | 2023/09/07

Dnyaneshwar on uransa aikana työskennellyt useissa eri projekteissa, joissa hän on päässyt oppimaan taitavilta tiimikavereiltaan, kehittänyt esiintymistaitoaan ja tutustunut testiautomaatioon. Tutustu Dnyaneshwarin uratarinaan ja siihen, millaisissa projekteissa hän on ollut mukana.

Lue postaus

Tuemme avustustyötä Ukrainassa

Nora Nirhamo | 2023/07/03

Osana yhteiskuntavastuutamme lahjoitimme tänäkin vuonna 2 % liikevaihdostamme Suomen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa.

Lue postaus

Marko Meinander on pitkän linjan ohjelmistokehittäjä

Nora Nirhamo | 2023/05/26

Mitä Marko pitää konsulttina työskentelystä ja millaisia projekteja hänen työpöydällään on vuosien saatossa ollut? Tutustu tällä hetkellä sädehoitoon suunnitellun ohjelmiston parissa työskentelevän pitkän linjan kehittäjämme uratarinaan.

Lue postaus

Ville Helin kirjoitti ensimmäiset koodirivinsä jo 80-luvulla

Nora Nirhamo | 2023/05/22

Tutustu monitaiturikehittäjäämme Villeen, millaisista projekteista hänen työura koostuu sekä minkälaiset teknologiat ja ohjelmointikielet hänellä on hallussaan!

Lue postaus
A person with glasses looking at a laptop and another screen with code on them.

Markus Särkiniemi: “Työssä on kiva kohdata uusia haasteita”

Nora Nirhamo | 2023/04/20

Miten X Factor, kävelytyylit ja koneoppiminen liittyvät toisiinsa? Tutustu pitkän linjan senior softakehittäjämme Markuksen uratarinaan ja ota selvää!

Lue postaus