XReach-etätukiratkaisu syntyi tehokkaan tiimin hyppysissä

Nora Nirhamo | 2022/02/01

XReachin tarina alkoi vuonna 2017 alun perin asiakkaan toiveesta. Sittemmin olemme kehittäneet etätukiratkaisua entisestään tehokkaan tiimin voimin. Tänä päivänä ratkaisu toimii muun muassa modernien älylasien kanssa. Lue koko tarina!

Arvostettu asiakkaamme otti Softabilityyn yhteyttä noin 5 vuotta sitten. Toiveena oli tuolloin kehittää sopiva etätukiratkaisu juuri heidän tarpeisiinsa, kun markkinoilla olevat valmisratkaisut eivät täyttäneet heidän tarpeitaan.

Yhteydenotto tuotti hedelmää ja melko nopeasti saimmekin ensimmäisen version XReach-etätukiratkaisusta luovutuskuntoon asiakkaalle vielä vuoden 2017 aikana.

Tänä päivänä kyseinen asiakas hyödyntää XReach-etätukiratkaisua laajasti: alusta on globaalissa tuotantokäytössä kolmella eri mantereella, ja sen käyttäjiä on jo nyt mittava määrä ja tuo määrä on voimakkaassa kasvussa.

Prosessin aikana kävi kuitenkin selväksi, että samankaltaisia tarpeita on myös muilla toimijoilla ja siksi varasimme itsellemme oikeuden kehittää ratkaisua eteenpäin myös muiden asiakkaidemme käyttöön. Lista ratkaisun ominaisuuksista on kasvanut kasvamistaan ja viimeisimpänä mukaan on tullut mm. tuki erilaisille älylaseille.

Yritykset voivat hyödyntää etätukiratkaisua monella tapaa. XReach on loistava apuväline etenkin nykyisessä maailmantilanteessa, jossa etäyhteys on arkipäivää.

Tänä päivänä ei myöskään ole itsestään selvää, että asiantuntija pääsee paikan päälle ratkomaan ongelmatilannetta. Näin ollen etäohjauksen merkitys korostuu.

– Koronapandemian takia työskentelytavat tulevat osittain pysyvästi muuttumaan, ja ihmiset ymmärtävät enemmän virtuaalisen yhteistyön mahdollisuudet, XR-liiketoimintayksikön johtaja Juha Asunmaa toteaa.

 

XReach on teollisuuden “Teams-ratkaisu”

XReach-etätukiratkaisu on osa Softabilityn XR-paveluita. XR-palveluihin kuuluvat virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja yhdistetty todellisuus. Softabilityn palveluita hyödynnetään esimerkiksi oppilaitoksissa ja teollisuudessa.

Softability toimittaa asiakkaalle XReach-valmisohjelmiston, jota voi käyttää sellaisenaan, mutta tuote on myös mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti hyvinkin paljon. Siihen voidaan lisätä asiakaskohtaisia ominaisuuksia tai se voidaan integroida muihin asiakkaan järjestelmiin.

– Meillä on vähän poikkeuksellinen lähestymistapa. Yleensä ohjelmistotalot tekevät ohjelmistotuotteen, johon ei hirveästi tehdä muutoksia asiakaskohtaisesti. XReachissä me teemme muutoksia hyvinkin vahvasti asiakkaan toivomusten mukaan, Asunmaa kertoo.

Microsoft Teams, Google Meet ja Zoom ovat toimistokäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja, jotka ovat tulleet monille tutuiksi etenkin viimeisen parin vuoden aikana. Kyseisten ohjelmistojen avulla helppo etäyhteys on mahdollinen – ainakin toimistotyössä.

Mutta soveltuvatko kyseiset ohjelmistot teollisuuden tarpeisiin, jossa vallitsevat erilaiset lainalaisuudet kuin konttoreissa?

– Käytännössä me teemme monipuolisempia teollisuuden ”Teams-ratkaisuja”, joissa käyttäjät voivat työskennellä yhdessä teknisessä käytännön työssä yhteistyöalustan kautta. XReach on ensimetreiltä saakka kehitetty teollisuuteen, eli siinä on huomioitu teollisuuden virtuaalisen yhteistyön tarpeet.

Alusta soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden huoltotöihin, asennukseen, testaukseen sekä käyttöönotto- ja työturvallisuustarkastuksiin. Alustaa on mahdollista hyödyntää myös koulutustarkoituksiin. Etätuki ei hätkähdä hankaliakaan työskentelyolosuhteita, kuten kylmää, kuumaa, pölyistä tai kosteaa ympäristöä.

Vaikka XReach-etätukiratkaisu on alunperin suunniteltu teollisuuskäyttöön, sen mahdollisuudet ovat kuitenkin muiden XR-palveluiden tapaan laajat.

Lue myös, miten osaat valita parhaan etätukiratkaisun juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

 

XReach-etätukiratkaisun takana osaava ja tehokas tiimi

On selvää, että XReachin kaltainen järjestelmä kaipaa monenlaista osaamista ympärilleen. Heti alusta alkaen olikin tärkeää, että sen kehittämisessä ovat mukana juuri oikeat ihmiset oikeissa rooleissa.

Tiimissä on osaamista laidasta laitaan: pilvi-, web-, Unity ja mobiilisovellusosaamista. Softabilityn mobiili- ja web-kehityksen ammattilaisten senioriarkkitehtiosaaminen on vahvaa, kun taas projektin johto hallitsee hyvin prosessit ja laadunvarmistuksen. Tiimissä seniorit ja juniorit täydentävät sopivasti toisiaan.

Itse tuote, XReach-etätukiratkaisu, on pilvipalveluun perustuva alusta, jonka käyttöliittymässä hyödynnetään verkkoselainteknologiaa. Mobiilisovellus on tehty cross-platform-alustalla, ja ratkaisu tukee laajaa joukkoa erilaisia päätelaitteita.

Asunmaan mukaan alusta lähtien oli selvää, että tiedon täytyy tallentua pilvipalveluun, kun asiakas käyttää tuotetta.

– Markkinoilla on myös kevyempiä, applikaatiotyyppisiä etätukiratkaisuja. Niissä tietoa ei kuitenkaan tallenneta mihinkään, eli tietoa tietyllä tavalla menetetään. Samalla myös ongelmanratkaisutilanteet toistuvat.

 

XReachin avulla etäohjaus on helppoa – älylasit ovat extrahyöty

XReachissa etäohjaus tapahtuu virtuaalisesti, ja siinä on kaksi tasoa: reaaliaikainen yhteistyö ja myöhempi tallenteiden hyödyntäminen.

Kerrataan hieman, miten XReach-etätukiratkaisu toimii:

  • Kun kenttätyöntekijä kohtaa ongelman kentällä, hän voi ottaa etäyhteyden asiantuntijaan.
  • Asiantuntija näkee saman kuin työntekijäkin, eli esimerkiksi vioittuneen laitteen.
  • Asiantuntija voi auttaa työntekijää selvittämään tilanteen joko puheen avulla tai piirtämällä videokuvan päälle ohjeistuksia.
  • Jos kenttätyöntekijä tarvitsee molemmat kädet korjaustyötä varten, älylasit mahdollistavat sen. Tuote tukee RealWear HMT-1 älylaseja.
  • Etäohjausmateriaali tallentuu automaattisesti XReachin pilvipalveluun, jolloin kenttätyöntekijä voi hyödyntää sitä myöhemmin, mikäli ongelma toistuu. Tällöin hänen ei tarvitse soittaa uutta tukipuhelua asiantuntijalle.

 

Asunmaan mukaan etätukiratkaisussa tärkeintä on sen helppokäyttöisyys.

– Osa XReachin käyttäjistä on hyvin teknisiä taustaltaan, mutta he eivät ole välttämättä IT-natiiveja. Siksi alustan täytyy olla helppokäyttöinen.

XReachin yksi etu on myös sen monipuolisuus. Etäyhteys mahdollistaa yrityksen työntekijöiden lähettämisen tilanteisiin, joihin heitä ei normaalisti osaamisen puolesta vielä laitettaisi.

XReach myös kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi älylasit ovat nyt osa XReachia, sillä ne tulivat mukaan XReachiin alkuvuodesta 2021.

– Toki älylaseista on pitkin matkaa keskusteltu, mutta älylasit eivät olleet ensimmäinen asia, mitä tehdään.

Etäohjauksesta syntyneiden tallenteiden myötä yritys voi kouluttaa työntekijöitä tyypillisten ongelmatilanteiden kohtaamiseksi. Tallenteet tarjoavat myös kullanarvoista tietoa yritykselle: kun yrityksenne tietää, minkälaisiin ongelmatilanteisiin työntekijät yleensäkin törmäävät kentällä, tuotteita ja prosesseja on helppo kehittää.

XReach-etätukiratkaisu valloittaa parhaillaan maailmaa. Tähän saakka asiakkaiden palaute XReachista on ollut Asunmaan mukaan myönteistä:

– Softabilityn lähestymistapa on joustava, reagoimme nopeasti, kuuntelemme asiakasta ja teemme sen, mitä asiakas toivoo.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Ota meihin yhteyttä!

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Do We Already Know Everything There Is to Know About Software Testing?

Kari Hakulinen | 2024/05/29

One of the ancient early books of the biblical canon already knew it: ”Nihil novi sub sole,” or as put in modern English, ”There is nothing new under the sun,” meaning there is nothing truly novel in existence.

Lue postaus
A person with glasses looking at a laptop and another screen with code on them.

Miksi yritysten ei tulisi tinkiä ohjelmiston testauksesta vaikeassakaan tilanteessa?

Mauri Jokela | 2024/04/24

Ohjelmiston testaus ennen julkaisua on liiketoiminnan kannalta kriittistä. Ailahtelevassa markkinassa on viime aikoina näkynyt kuitenkin trendi, jossa osa yrityksistä tinkii ohjelmiston testauksesta ennen julkaisua ja ottaa siten valtavan taloudellisen riskin, jos ohjelmisto ei toimikaan toivotusti.

Lue postaus

Selecting embedded operating systems can be a pickle – Why FreeRTOS should be your go-to option

Toni Akkala | 2024/02/20

There is a plethora of embedded operating systems software developers can choose from when starting a new project from scratch. In this blog post, I will review some aspects to consider when selecting such an operating system. I will also describe the features of one that I think suits many different systems.

Lue postaus

Alexander Gudzovskiyn innokkuus ohjelmistoalaa ja uuden oppimista kohtaan on säilynyt

Nora Nirhamo | 2023/12/04

Alexanderilla on takanaan jo vuosia ohjelmistoalalla, mutta innokkuus ohjelmistoalaa kohtaan on säilynyt. Tutustu Alexanderin urapolkuun, kieliosaamiseen, aiempiin projekteihin sekä siihen mikä häntä työssään motivoi.

Lue postaus

Pitkän työuran tehneen Jan Tillanderin kipinä ohjelmistoalaa kohtaan palaa yhä

Nora Nirhamo | 2023/11/03

Meillä työskentelee reilu määrä osaavia tekijöitä, joilla on motivaatiota ja halua kehittyä työssään. Kysyimme asiakkaallamme konsulttina työskentelevältä Senior Software Architect Jan Tillanderilta, millaista on työskennellä konsulttina riveissämme. Tutustu Janin tarinaan ja osaamiseen!

Lue postaus

KONE – Luotettavissa ja osaavissa käsissä

Nora Nirhamo | 2023/10/27

Softabilityn ja KONE:en välinen yli vuosikymmenen kestänyt yhteistyö perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja korkeaan laatuun. Softabilityn konsultteja työskentelee KONE:ella erilaisissa projekteissa, erityisesti hissejä liikuttavan ohjelmiston parissa. KONE:en Product Owner Alessio Calcagno korostaa konsulttien osaamisen korkeaa laatua ja heidän vahvaa toimialatuntemustaan teollisuuden laitevalmistuksessa.

Lue postaus

Dnyaneshwar Suryawanshi “Ilman haasteita työ kävisi tylsäksi”

Nora Nirhamo | 2023/09/07

Dnyaneshwar on uransa aikana työskennellyt useissa eri projekteissa, joissa hän on päässyt oppimaan taitavilta tiimikavereiltaan, kehittänyt esiintymistaitoaan ja tutustunut testiautomaatioon. Tutustu Dnyaneshwarin uratarinaan ja siihen, millaisissa projekteissa hän on ollut mukana.

Lue postaus

Tuemme avustustyötä Ukrainassa

Nora Nirhamo | 2023/07/03

Osana yhteiskuntavastuutamme lahjoitimme tänäkin vuonna 2 % liikevaihdostamme Suomen Punaisen Ristin avustustyöhön Ukrainassa.

Lue postaus

Marko Meinander on pitkän linjan ohjelmistokehittäjä

Nora Nirhamo | 2023/05/26

Mitä Marko pitää konsulttina työskentelystä ja millaisia projekteja hänen työpöydällään on vuosien saatossa ollut? Tutustu tällä hetkellä sädehoitoon suunnitellun ohjelmiston parissa työskentelevän pitkän linjan kehittäjämme uratarinaan.

Lue postaus