XReach-etätukiratkaisu syntyi tehokkaan tiimin hyppysissä

Nora Nirhamo | 2022/02/01

XReachin tarina alkoi vuonna 2017 alun perin asiakkaan toiveesta. Sittemmin olemme kehittäneet etätukiratkaisua entisestään tehokkaan tiimin voimin. Tänä päivänä ratkaisu toimii muun muassa modernien älylasien kanssa. Lue koko tarina!

Arvostettu asiakkaamme otti Softabilityyn yhteyttä noin 5 vuotta sitten. Toiveena oli tuolloin kehittää sopiva etätukiratkaisu juuri heidän tarpeisiinsa, kun markkinoilla olevat valmisratkaisut eivät täyttäneet heidän tarpeitaan.

Yhteydenotto tuotti hedelmää ja melko nopeasti saimmekin ensimmäisen version XReach-etätukiratkaisusta luovutuskuntoon asiakkaalle vielä vuoden 2017 aikana.

Tänä päivänä kyseinen asiakas hyödyntää XReach-etätukiratkaisua laajasti: alusta on globaalissa tuotantokäytössä kolmella eri mantereella, ja sen käyttäjiä on jo nyt mittava määrä ja tuo määrä on voimakkaassa kasvussa.

Prosessin aikana kävi kuitenkin selväksi, että samankaltaisia tarpeita on myös muilla toimijoilla ja siksi varasimme itsellemme oikeuden kehittää ratkaisua eteenpäin myös muiden asiakkaidemme käyttöön. Lista ratkaisun ominaisuuksista on kasvanut kasvamistaan ja viimeisimpänä mukaan on tullut mm. tuki erilaisille älylaseille.

Yritykset voivat hyödyntää etätukiratkaisua monella tapaa. XReach on loistava apuväline etenkin nykyisessä maailmantilanteessa, jossa etäyhteys on arkipäivää.

Tänä päivänä ei myöskään ole itsestään selvää, että asiantuntija pääsee paikan päälle ratkomaan ongelmatilannetta. Näin ollen etäohjauksen merkitys korostuu.

– Koronapandemian takia työskentelytavat tulevat osittain pysyvästi muuttumaan, ja ihmiset ymmärtävät enemmän virtuaalisen yhteistyön mahdollisuudet, XR-liiketoimintayksikön johtaja Juha Asunmaa toteaa.

 

XReach on teollisuuden “Teams-ratkaisu”

XReach-etätukiratkaisu on osa Softabilityn XR-paveluita. XR-palveluihin kuuluvat virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja yhdistetty todellisuus. Softabilityn palveluita hyödynnetään esimerkiksi oppilaitoksissa ja teollisuudessa.

Softability toimittaa asiakkaalle XReach-valmisohjelmiston, jota voi käyttää sellaisenaan, mutta tuote on myös mahdollista räätälöidä asiakaskohtaisesti hyvinkin paljon. Siihen voidaan lisätä asiakaskohtaisia ominaisuuksia tai se voidaan integroida muihin asiakkaan järjestelmiin.

– Meillä on vähän poikkeuksellinen lähestymistapa. Yleensä ohjelmistotalot tekevät ohjelmistotuotteen, johon ei hirveästi tehdä muutoksia asiakaskohtaisesti. XReachissä me teemme muutoksia hyvinkin vahvasti asiakkaan toivomusten mukaan, Asunmaa kertoo.

Microsoft Teams, Google Meet ja Zoom ovat toimistokäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja, jotka ovat tulleet monille tutuiksi etenkin viimeisen parin vuoden aikana. Kyseisten ohjelmistojen avulla helppo etäyhteys on mahdollinen – ainakin toimistotyössä.

Mutta soveltuvatko kyseiset ohjelmistot teollisuuden tarpeisiin, jossa vallitsevat erilaiset lainalaisuudet kuin konttoreissa?

– Käytännössä me teemme monipuolisempia teollisuuden ”Teams-ratkaisuja”, joissa käyttäjät voivat työskennellä yhdessä teknisessä käytännön työssä yhteistyöalustan kautta. XReach on ensimetreiltä saakka kehitetty teollisuuteen, eli siinä on huomioitu teollisuuden virtuaalisen yhteistyön tarpeet.

Alusta soveltuu hyvin esimerkiksi teollisuuden huoltotöihin, asennukseen, testaukseen sekä käyttöönotto- ja työturvallisuustarkastuksiin. Alustaa on mahdollista hyödyntää myös koulutustarkoituksiin. Etätuki ei hätkähdä hankaliakaan työskentelyolosuhteita, kuten kylmää, kuumaa, pölyistä tai kosteaa ympäristöä.

Vaikka XReach-etätukiratkaisu on alunperin suunniteltu teollisuuskäyttöön, sen mahdollisuudet ovat kuitenkin muiden XR-palveluiden tapaan laajat.

Lue myös, miten osaat valita parhaan etätukiratkaisun juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

 

XReach-etätukiratkaisun takana osaava ja tehokas tiimi

On selvää, että XReachin kaltainen järjestelmä kaipaa monenlaista osaamista ympärilleen. Heti alusta alkaen olikin tärkeää, että sen kehittämisessä ovat mukana juuri oikeat ihmiset oikeissa rooleissa.

Tiimissä on osaamista laidasta laitaan: pilvi-, web-, Unity ja mobiilisovellusosaamista. Softabilityn mobiili- ja web-kehityksen ammattilaisten senioriarkkitehtiosaaminen on vahvaa, kun taas projektin johto hallitsee hyvin prosessit ja laadunvarmistuksen. Tiimissä seniorit ja juniorit täydentävät sopivasti toisiaan.

Itse tuote, XReach-etätukiratkaisu, on pilvipalveluun perustuva alusta, jonka käyttöliittymässä hyödynnetään verkkoselainteknologiaa. Mobiilisovellus on tehty cross-platform-alustalla, ja ratkaisu tukee laajaa joukkoa erilaisia päätelaitteita.

Asunmaan mukaan alusta lähtien oli selvää, että tiedon täytyy tallentua pilvipalveluun, kun asiakas käyttää tuotetta.

– Markkinoilla on myös kevyempiä, applikaatiotyyppisiä etätukiratkaisuja. Niissä tietoa ei kuitenkaan tallenneta mihinkään, eli tietoa tietyllä tavalla menetetään. Samalla myös ongelmanratkaisutilanteet toistuvat.

 

XReachin avulla etäohjaus on helppoa – älylasit ovat extrahyöty

XReachissa etäohjaus tapahtuu virtuaalisesti, ja siinä on kaksi tasoa: reaaliaikainen yhteistyö ja myöhempi tallenteiden hyödyntäminen.

Kerrataan hieman, miten XReach-etätukiratkaisu toimii:

  • Kun kenttätyöntekijä kohtaa ongelman kentällä, hän voi ottaa etäyhteyden asiantuntijaan.
  • Asiantuntija näkee saman kuin työntekijäkin, eli esimerkiksi vioittuneen laitteen.
  • Asiantuntija voi auttaa työntekijää selvittämään tilanteen joko puheen avulla tai piirtämällä videokuvan päälle ohjeistuksia.
  • Jos kenttätyöntekijä tarvitsee molemmat kädet korjaustyötä varten, älylasit mahdollistavat sen. Tuote tukee RealWear HMT-1 älylaseja.
  • Etäohjausmateriaali tallentuu automaattisesti XReachin pilvipalveluun, jolloin kenttätyöntekijä voi hyödyntää sitä myöhemmin, mikäli ongelma toistuu. Tällöin hänen ei tarvitse soittaa uutta tukipuhelua asiantuntijalle.

 

Asunmaan mukaan etätukiratkaisussa tärkeintä on sen helppokäyttöisyys.

– Osa XReachin käyttäjistä on hyvin teknisiä taustaltaan, mutta he eivät ole välttämättä IT-natiiveja. Siksi alustan täytyy olla helppokäyttöinen.

XReachin yksi etu on myös sen monipuolisuus. Etäyhteys mahdollistaa yrityksen työntekijöiden lähettämisen tilanteisiin, joihin heitä ei normaalisti osaamisen puolesta vielä laitettaisi.

XReach myös kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi älylasit ovat nyt osa XReachia, sillä ne tulivat mukaan XReachiin alkuvuodesta 2021.

– Toki älylaseista on pitkin matkaa keskusteltu, mutta älylasit eivät olleet ensimmäinen asia, mitä tehdään.

Etäohjauksesta syntyneiden tallenteiden myötä yritys voi kouluttaa työntekijöitä tyypillisten ongelmatilanteiden kohtaamiseksi. Tallenteet tarjoavat myös kullanarvoista tietoa yritykselle: kun yrityksenne tietää, minkälaisiin ongelmatilanteisiin työntekijät yleensäkin törmäävät kentällä, tuotteita ja prosesseja on helppo kehittää.

XReach-etätukiratkaisu valloittaa parhaillaan maailmaa. Tähän saakka asiakkaiden palaute XReachista on ollut Asunmaan mukaan myönteistä:

– Softabilityn lähestymistapa on joustava, reagoimme nopeasti, kuuntelemme asiakasta ja teemme sen, mitä asiakas toivoo.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Ota meihin yhteyttä!

Avainsanat:

Saattaisit olla kiinnostunut myös:

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2023!

Nora Nirhamo | 2022/12/23

Tämä vuosi rupeaa pikkuhiljaa olemaan paketissa ja on aika suunnata katseet kohti uutta vuotta. Softability kiittää tämän vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kaikille erittäin hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2023!

Lue postaus

Koe virtuaalinen laboratorio verkkoselaimella!

Nora Nirhamo | 2022/12/01

Softability toteutti Bakerille virtuaalisen laboratorion, jossa kävijät pääsevät kokemaan innovatiivisia työkaluja luonnollisen soluviljelyn työnkulkuun liittyen. Virtuaaliseen laboratorioon pääsee tutustumaan helposti verkkoselaimella. Lue lisää!

Lue postaus

Webinaari: Miten hyödynnät XR-teknologioita liiketoiminnassasi?

Nora Nirhamo | 2022/11/16

Lataa webinaaritallenne, jossa kuulet miten voit hyödyntää XR-teknologioita omassa liiketoiminnassasi!

Lue postaus

Gradia Jämsä kokeilee lisättyä todellisuutta opetuksen tukena sähköalan asennusharjoituksissa

Nora Nirhamo | 2022/11/01

Softability toteutti yhteistyössä Gradia Jämsän kanssa lisätyn todellisuuden (AR) sovelluksen sähköalan asennusharjoitusten tueksi. AR-sovelluksella pyritään havainnollistamaan harjoitusympäristöä kalusteineen opiskelijoille sekä helpottamaan opettajien työn suunnittelun ja asennusten tarkistamista. Lue lisää!

Lue postaus

Teollisuuden laitevalmistajalle kokenut kehittäjä kolmessa viikossa – lue case-kuvaus

Nora Nirhamo | 2022/07/04

Meille asiakkaiden tuotekehitystarpeiden ymmärtäminen ja sopivan osaajan löytäminen on kaiken lähtökohta. Avaamme tässä artikkelissa asiakastapauksen kautta miten tämä prosessi eteni suuren, teollisuuden laitevalmistaja-asiakkaamme kanssa. Lue lisää!

Lue postaus

Ohjelmistokehitystä meiltä teille – ohjelmistotalo suurella sydämellä ja monipuolisella osaamisella

Nora Nirhamo | 2022/06/02

Jo 20 vuoden ajan olemme olleet asiakkaidemme apuna heidän merkityksellisissä tuotekehitysprojekteissaan, tarjoten projekteihin osaavia ja välittäviä ohjelmistokehityksen ammattilaisia. Osaamisemme kattaa koko ohjelmistokehityksen kirjon aina laiteläheisestä ohjelmoinnista pilvipalveluihin asti sekä lähes kaiken muun siltä väliltä. Lue lisää siitä, kuinka voimme olla avuksi myös sinun vaativissa hankkeissa!

Lue postaus

Virtuaalitodellisuudella tehoa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksen tueksi

Nora Nirhamo | 2022/05/31

Softability toteutti Lumon Oy:lle virtuaalitodellisuuden (VR) sovelluksen uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksen tueksi. Sovelluksen avulla perehdyttämisestä saadaan kustannustehokasta ja asennustavoista yhtenäiset. Lue lisää!

Lue postaus

HoloLens 2 -älylasisovellus tukee oppimista ja nopeuttaa uusien työntekijöiden perehtymistä

Nora Nirhamo | 2022/05/11

Softability ja Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttivat holograafiset työohjeet Microsoft Dynamics 365 Guidesin avulla HoloLens 2 -älylaseille tukemaan opiskelijoiden siirtymistä harjoitteluun työelämässä sekä jo työssä olevien henkilöiden perehtymistä uusiin tehtäviin. Lue lisää!

Lue postaus

Webinaari: XR-teknologiat perehdytyksen ja koulutuksen tukena

Nora Nirhamo | 2022/05/09

Lataa webinaaritallenne yhdessä Lumon Oy:n kanssa pidetystä webinaarista, jossa kuulet miten XR-teknologioita voi hyödyntää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksen ja koulutuksen tukena sekä kokeneiden työntekijöiden tietojen päivityksessä!

Lue postaus