Softability Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Softability Group Oy
Y-tunnus: 1059808-5
Posti- ja käyntiosoite: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Hanna-Kaisa Jauhola
Posti- ja käyntiosoite: Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Puhelin: 010 217 6150
Sähköposti: hanna-kaisa.jauhola(at)softability.fi

3. Rekisterin nimi

Softability Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja kerätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti myynnin ja markkinoinnin käyttöön esim. asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakashankintaan, laskutukseen, markkinointiin, viestintään, asiakastutkimuksiin sekä suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi.

Softability Group Oy huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötieto-lainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • Henkilön perustiedot (nimi ja yhteystiedot kuten e-mail, puhelinnumero)
  • Organisaatio ja asema / titteli
  • Organisaation perustiedot (nimi ja yhteystiedot)
  • Henkilön itsensä luovuttamat muut tiedot
  • Asiakkaan ja Softabilityn väliset sopimustiedot
  • Mahdolliset (suora)markkinointiluvat tai -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan Softability Group Oy:n asiakassuhteiden perusteella esimerkiksi Softabilityn ja asiakkaan välisistä sopimuksista, suoraan asiakkaalta itseltään puhelimitse tai sähköpostilla, netti- tai paperilomakkeilla tai muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten sosiaalinen media, internet, lehdet ja uutiset.

Tietoa kerätään myös Softability Group Oy:n verkkosivuilla vierailun yhteydessä evästeinä, ja/tai kun vierailija täyttää yhteystietonsa lomakkeeseen (mm. yhteydenottolomakkeet, materiaalin lataus) tai tilaa uutiskirjeen. Lisäksi asiakastietoa voidaan saada asiakastapahtumista (mm. ilmoittautumiset tapahtumiin), tai niitä voidaan ostaa valikoidusti myös kolmannen osapuolen tietokannoista lain sallimissa rajoissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Softability Group Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

  • Manuaalista aineistoa on vain tilapäisesti. Paperimuodossa olevat tiedot säilytetään hetkellisesti lukituissa huoneissa tai kaapeissa, ja ne tuhotaan heti sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu digitaalisesti.

B. Sähköisesti tallennetut henkilötiedot

  • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille.
  • Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla ja rekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeudet Softabilityn sisäiseen verkkoon sekä asiakastietojärjestelmiin. Jokaisella käyttäjällä on oma yksilöllinen tili ja salasana järjestelmään.
  • Tiedot kerätään asiakastietojärjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. Rekisteriselosteen muutokset ja yhteystiedot

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 1.11.2017. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää rekisteriselosteen ehtoja sen mukaisesti.
Mikäli sinulla on kysyttävää koskien Softability Group Oy:n yksityisyyden suojaa ja/tai evästekäytäntöjä, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautteen osoitteeseen: info(at)softability.fi.