VIESTI on etätukiratkaisu, joka yhdistää työntekijät ja asiantuntijat videon ja äänen välityksellä reaaliaikaisesti missä tahansa. VIESTIn kautta asiantuntijat voivat käsitellä tuki- ja palvelupyyntöjä ja ohjata työntekijöiden työtä eri paikoissa erittäin visuaalisilla ja selkeillä työohjeilla. VIESTI parantaa tuottavuutta, säästää aikaa ja rahaa sekä vähentää virheitä ja seisokkeja. VIESTI on skaalautuva ratkaisu, joka voidaan integroida asiakkaiden muihin järjestelmiin.

Share